ارزیابی زیر ساخت های حمل و نقل از سوی کارشناس رسمی دادگستری حمل و نقل و ترابری

از آنجایی که حمل و نقل نقش بسیار تاثیر گذاری در رشد اقتصادی یک جامعه دارد، یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه محسوب می شود. در ارزیابی زیر ساخت های حمل و نقل باید به موضوع حمل و نقل و ارتباطات توجه کرد. با بررسی مواردی مانند: امتیاز عاملی، ارتباطات مناطق محروم، درجه بندی مسیر های رفت و آمد و... میتوان شناخت تقریبی نسبت به بحث زیرساخت های حمل و نقل پیدا کرد. اما با توجه به اینکه بسیاری از این زیر ساخت‌ها سازه‌ها هستند و یا در خصوص مسائل مربوط به راهسازی می‌شوند کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان نیز می‌تواند بخشی از ارزیابی را بر عهده بگیرد.
افزایش روز افزون جمعیت و توسعه خدمات و فعالیت های اقتصادی، باعث افزایش جابجایی در سطح کشور می شود. به همین خاطر توجه به زیر ساخت های حمل و نقل افزایش یافته است که در کنترل ترافیک، افزایش جابجایی ها و کم شدن خسارات موثر واقع شده است.
بررسی های فنی، اجتماعی، مکان یابی و موقعیت چشم اندازی و بخصوص بحث امنیت در بررسی این زیرساخت ها نقش موثری دارد. باید توجه داشت که این حمل و نقل در حالت های متنوعی همچون آب، خاک، هوا، کابل و حتی فضا انجام می شود.

زیر ساخت های حمل و نقل از تاسیساتی مانند: راه آهن، راه هوایی، جاده ها؛ و انواع پایانه هایی مانند: فرودگاه و ایستگاه های اتوبوس، راه آهن و انبارهای کالا و سوخت گیری انجام می شود که با انواع وسیله های نقلیه مانند: اتوموبیل، هواپیما، قطار، دوچرخه، هلیکوپتر و کشتی انجام می شود.

در بررسی زیر ساخت های حمل و نقل باید توجه کرد که این حمل و نقل چند وجهی است یا تک وجهی. در بحث چند وجهی کالا از مبدا به مقصد همراه بیشتر از دو مدل حمل و نقل انجام میشود. این شکل حمل و نقل یک مجموعه علمی و بسیار کاربردی است که رسیدن کالا را از چندین طریق حمل و نقل تامین میکند. حمل و نقل تک وجهی دقیقا مقابل روش قبلی قرار گرفته و با یک روش ثابت کالا را به مقصد میرساند. از آنجایی که حمل و نقل چند وجهی خود به تنهایی اقتصادی کلان محسوب میشود و نوعی نواوری در حمل و نقل است مسئله راه ها، وسیله ها و زیربنای آنان را مطرح میکند.

در بحث شناخت زیر ساخت های حمل و نقل باید توجه داشت که تمامی موارد زیر در این ارزیابی نقش موثری دارند:
_بررسی نشست های سطح زمین و ترمیم به روش های تحلیلی و تجربی
_بررسی حجم سفرها در جاده ای دو طرفه بخصوص جاده های برون شهری

 _دسته بندی و بررسی موانع توسعه حمل و نقل
_بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی

 _بررسی آسیب پذیری مسیرهای حمل و نقل
_شناخت حسگرهای مناسب در تشخیص آسیب
_شبیه سازی کردن پروژه های راه سازی با روش های عددی و آزمایش کردن آنان

 _بررسی های تاثیر موارد ارتعاشی _اولویت بندی روش های حمل و نقل

_تعیین میزان خستگی راه های حمل و نقل
_براورد ظرفیت زیر ساخت های حمل و نقل در زمان های بحران
_ترمیم و بهینه سازی مسیرهای حمل و نقل
_بررسی نقش پل ها در شبکه های ترافیکی و معابر شهری
_انتخاب روش های مناسب ساخت این زیر ساخت ها خصوصی یا دولتی.

مسائل فوق اهمیت زیادی در برنامه ریزی جهت ساخت‌ و ساز زیر ساخت‌ای حمل و نقل دارد که می‌تواند در کیفیت و کمیت مسیر‌ها و همچنین مسائلی چون تصادفات و ترافیک نیز تاثیر گذار باشد از این رو کارشناسان ما معمولا در خصوص این طرح‌ها اظهار نظر و یا در صورتی که در انجام پروژه‌ها خسارتی وارد آید به ارزیابی و تعیین میزان خسارت می‌پردازد.