ارزیابی تصادفات

تصادفات یکی از مواردی هستند که نیاز به کارشناسی مجدد و بررسی حالت و وضعیت دارند. تصادفات اغلب در چند وضعیت قرار می گیرند و نیاز به کارشناسی دارند. کارشناس می تواند با بررسی حالت های طرفین و موقعیت جاده و ارزیابی حرکت نسبت به آن اظهار نظر نماید. تصادفات جاده ای و تصادفات ماشینی شامل موارد و وضعیت های متنوعی است که می تواند پیچدگی های خود را داشته باشد. از جمله مواردی که در وقوع تصادفات موثر است می توان به خطاهای رانندگان، نوع آب و هوا، ترافیک جاده ای و غیره اشاره کرد.

انواع تصادفات

تصادفات جاده ای و ماشینی انواع مختلفی دارد از جمله می توان به تصادفات ماشین های سنگین، تصادفات اتوبوس های حمل و نقل همگانی، تصادفات و سوانح جاده ای اشاره کرد. این تصادفات می تواند توسط کارشناس مورد بررسی قرار بگیرد. در تصادفات مختلف معیار های چون راه، میزان سرعت مجاز، ترافیک، تجربه ی راننده و میزان تخلفات و خطاهای وی تاثیر بسیاری دارند. هر کدام از این عوامل می تواند در بر گیرنده مشکلاتی چون وقوع تصادفات، وقوع سوانح، و یا افزایش یا کاهش ترافیک باشد.

ارزیابی تصادف

در سوانح جاده ای و ماشینی کارشناس می تواند تمامی عوامل مربوط به تصادف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد. مهم ترین عامل در ارزیابی صحیح تصادف این است که حالت تصادف توسط طرفین حفظ بشود و ارزیابی آن دقیق تر صورت بگیرد. اما گاهی موقعیتی پیش می آید که این وضعیت به دلایلی چون بر هم زدن نظم و ایجاد ترافیک امکان پذیر نباشد ، در این شرایط تصادف توسط کارشناس مورد بررسی قرار می گیرد و معیار هایی چون سرعت، میزان حرکت پس از ترمز و نوع و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرد. این تصادفات ممکن است در شرایط آب و هوایی نامساعد نیز شکل بگیرد.

خطاهای رانندگان و تصادفات

خطاهای رانندگان نیز در وقوع تصادفات بی تاثیر نیست. این خطاها می تواند به سبب تجربه کم و یا خواب آلودگی و سایر موارد رخ بدهد. کارشناس در چنین شرایطی علت  و عوامل را بررسی نموده و اظهار نظر می نماید. خطاهای رانندگان از جمله مواردی است که می تواند در پیشگیری از حادثه بسیار موثر باشد. خطاهای رانندگان اغلب قابل تشخیص بوده و اگر سالیانه آن ها را مورد بررسی قرار بدهند می توان به اطلاعات دقیق پیرامون محرک خطاهای رانندگان در وقوع تصادفات پی برد. یکی دیگر از علل تصادفات جاده ای عامل ترافیک است که می تواند باعث بروز تصادف بشود. ترافیک معمولا اولین عامل در راستای ایجاد   بستری برای ایجاد خطا است که منجر به وقوع تصادف می شود.

کارشناس در خصوص ارزیابی تصادفات می تواند با استفاده از بررسی معیار هایی چون نوع راه، میزان سرعت، میزان تجربه راننده، عملکرد طرفین و غیره اظهار نظر کند. تصادفات انواع مختلفی دارند و شامل مواردی چون تصادفات جاده ای و تصادفات ماشین های سنگین، تصادفات ماشین های حمل و نقل عمومی و غیره می شود. خطاهای رانندگان نیز جزء مواردی است که در پیشگیری از وقوع تصادف تاثیر گذار است. کارشناس در بررسی تصادف به ارزیابی تمامی جزئیات می پردازد و اقدام به شفاف سازی می کند.

در صورت نیاز به کارشناس می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید و یا با کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات تماس حاصل نمائید.